Sulu Söndürme Sistemleri

Sprinkler Yağmurlama Söndürme Sistemi

Sprinkler (yağmurlama) sistemi özel imal edilmiş başlıklar ile yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve belirli bir süre içerisinde belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.
Sprinkler başlıkları, borular, tesisat kontrol vanaları, akış vanalar, gibi elemanlardan meydana gelir.
Sprinkler sistemi kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmeliğimizde tariflenmiş, TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Köpük Baskın Söndürme Sistemi

Köpüklü söndürme sistemi farklı boşaltma ekipmanları (özel nozullar, köpük odası, köpük yapıcı, köpük monitörü vs.) ile kullanılarak köpük dağıtım borulama tesisatının tasarlandığı bir sistemdir... Köpüklü söndürme sistemleri otomatik veya manuel olarak dizayn edilir.
Sprinkler sistemlerinde olduğu gibi, sistem kullanıldıktan sonra tekrar yeni köpük konsatresi eklenerek kullanılır hale getirilebilir.

Su sisi Watermist Söndürme Sistemi

Yüksek basınçlı su sisi (WATERMİST) sistemi yangın oluşum reaksiyon üçgenindeki iki elemana (oksijen ve ısı) doğrudan etki ederek yangını durdurmaktadır. Bu durum su sisi sisteminin diğer yağmurlama sistemi ile gazlı söndürme sistemindeki etkisini gösterdiği anlamına gelmektedir. Watermist sistemi, yangının hem söndürülmesini hem soğutulmasını aynı anda yapabilmektedir.

Tank Soğutma Sistemi

Yangın esnasında yangına komşu tankların radyal ısı etkisi ile etkilenerek yanması veya patlaması riskine karşı, özel nozullar ile soğutulması ve korunmasıdır. Tank soğutma sistemleri prosesin işleyişine ve yangın senaryosuna göre otomatik veya manuel olarak dizayn edilir.