NOVEC 1230 / FK-5-1-12 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

NOVEC 1230 kimyasal olarak Halon 1301’in türevi olarak görülür.

Ozona zarar vermemesiyle büyük bir avantaj ve verimlilik sağlamaktadır. Herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır, insan sağlığına zararlı değildir.

Kimyasal olarak asal ve temizdir: Tamamen buharlaştığı için boşalım sonrası artık kalmaz. Mevcut cihazlarla etkileşime girmez.

Ayrıca düşük kaynama noktası sayesinde, sıcaklığı düşük mahallerde de kullanılabilir. NOVEC 1230 renksiz, kokusuz ve iletken olmayan bir gazdır.

NOVEC 1230 ortamdan ısıyı yok etme prensibi ile yangına müdahale eder; Sıvı fazdaki NOVEC 1230 hava ile birleşerek bir gaz karışımı oluşturur. Bu karışımın ısıyı emme kapasitesi; havanın tek başına ısı emme kapasitesinden daha yüksektir.

Böylece ortamdan daha fazla ısı absorbe edilmiş olur. Oksijen değerini düşürmez. Aktive edildiğinde 10 saniye içerisinde A,B,C sınıfındaki yangınları durdurur ve yayılmasına olanak vermez. Elektriksel iletkenliği bulunmamaktadır.

Bir defada tam boşalmalık olarak tasarlanan sistem, uygulandığı alanı çok hızlı bir biçimde uygun hesaplar neticesinde korur. NFPA da tanımlı temiz gaz reaksiyon ve deşarj sürelerine uygun olarak tasarlandığında gerekli çağ ve basınç da sağlandığı takdirde yaklaşık 10 sn gibi kısacık bir zamanda görevini tamamlar.

Sıfır basınç plastik bidonlarda ve bir diğer etkin söndürücü gaz olan Azot ile çelik tanklarda veya silindirlerde muhafaza edilir. Sistem uygun norm ve standartlarda belirli uygun vana ve ekipmanlarla deşarj mekanizması aktive edilir.