Yangın Alarm Sistemleri

Adresli Yangın Alarm Sistemi

Bu tip sistemlerde her bir dedektörün panel tarafından tanınan kimlik kodu bulunmaktadır,bu sayede alarm durumunda algılama yapan dedektörün tam olarak yeri panel üzerinden görülebilmektedir.Dedektörlerler, butonlar, sirenler, aktif pasif tüm elemanlar panel tarafından bire bir haberleşmesi sayesinde hat kopuklukları ve arızaların hangi dedektörden kaynaklandığı panel üzerinden görülebilmektedir.

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi

Yangın bölgelerine ayırma (Zonlama) ilkesi ile çalışan bu sistemler, kontrol panelinden yangın bölgesine götürülen bir çift kabloya paralel olarak bağlanan detektörler bu iki telli hattanhem enerjiyi alırlar, hem de uyarı sinyalini panele gönderirler.Yangın zonları bir kere belirlenip ihbar hatları tesis edildikten sonra bu bölgelerde yapılabilecekyenilemeler, tesisatta yapılacak değişikliklerle mümkündür.

Yanıcı Gaz Alarm Sistemi

Proses Yangını Alarm Sistemi

Üretim ve depolama aşamsında olan ara veya sıvı formdaki nihai ürünlerin ( ethanol, alkol, vs.. ) kendiliğinden tutuşma sıcaklığına ulaşmasını engelleme ve kontrol altında tutma sistemidir.Bu sistem özel yangın algılama ve kontrol panosu, sabit veya ayarlanabilir dedektörleri, özel kontrol vanaları ve proses bilgi akışı vardır. ÖZellkle tank çiftliklerinde ihtiyaç duyulan fabrika presisinin haricinde yangın sistemine dahil bir sistemdir.