Tank Soğutma Yangın Söndürme Sistemi

Bir tankın üzerindeki yangının söndürülmesi mümkün değildir, bitişik tankların korunması için gereklidir.

Yanıcı sıvı, akaryakıt gibi riskli depolama için kullanılan Tank sahalarında yangın esnasında yayılan ısı diğer depolama tankları için büyük bir risktir. Bu tür depolama tankı yangınları çok yaygın değildir, ancak şiddetli olması nedeniyle korunması önemlidir. Bu tanklar  söndürme sistemine ek olarak, tanklar dışarıdan da ayrıca soğutulmalıdır.

Su, yüksek ısı soğutma kapasitesi ile ısının tehlikeli etkisini en aza indirebilir. Bu nedenle, bir tanktan diğerine yayılan bir yangın durur. Bu amaçla, dış yüzeye nozullu yakın dairesel boru hatları monte edilir. Komşu bir tankın alev alması halinde, su soğutma sistemi tankın içindekilerin aşırı ısınmasını önleyecektir.

Özel nozullar ile çatıyı, diğer nozullar ile de  tank duvarlarını radyal ısı etkinden belirli bir dereceye kadar soğutabilir.

Soğutma sistemleri için tasarım hedefleri tanklar üç ana kategoriye ayrılır:

1) Bir tankı iç yangın esnasında korumak. Bu tip yangın karmaşık olduğundan zor projelerdir ve tank cidarın iç yüzeyi ile temas etmeden dış yüzeyine su uygulanır. Her durumda soğutma suyu uygulaması durumunda böyle bir yangına karşı bir tankın ve prosesin ciddi incelenmesi şarttır.

2) Bir tankı harici temaslara karşı korumak ve bu iki farklı tip yangında mümkündür. Biri basınçlı jet ateşidir ve diğeri sıçramadan dolayı basınçsız yangın ateşidir. Birincisi nispeten daha yüksek debilerde hesaplanmış özel nozullar ile su uygulaması gerektirir

3) Bir tankı temassız yangına karşı korumak için komşu yangından kaynaklanan termal radyasyonun etkisi ile olur. Yangın termal rad

yasyon etkisine maruz kalan tankın dış kabuğa uygulanır.