FM200 / HFC227EA Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

HFC 227ea 1942 yılından beri ilaç sanayinde astım spreylerinde kullanılmaktadır. Herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır, insan sağlığına zararlı değildir.  Kimyasal olarak asal ve temizdir: Tamamen buharlaştığı için boşalım sonrası artık kalmaz. Mevcut cihazlarla etkileşime girmez.

HFC 227ea ozon tabakasına zarar vermez. (ODP = 0). HFC 227 ea’ nın küresel ısınma potansiyeli Kyoto Protokolünde belirtilen yayınım oranlarını aşmaz (GWP ≤ 2900).  

Elektriksel iletkenliği bulunmamaktadır. 10 sn. içerisinde gazın tamamı söndürme mahaline deşarj olur ve deşarjın tamamlanmasından itibaren azami 15 sn. içerisinde yangın söndürülür. Deşarj esnasında önemli bir sıcaklık düşüşü yaşanmaz.

FM 200 Kokusuz, renksiz, yalıtkan bir gazdır. Bütün hassas elektrik ve elektronik ekipmanların hasarsız korunmasında çok etkilidir. Uluslararası yangın sınıflandırmalarında tanımlı A ve B sınıfı yangınlarda da kullanılması uygun olur.

Bu gaz ısıyı fiziksel olarak yok ederek söndürme etkisini gösterir.

Bir defada tam boşalmalık olarak tasarlanan sistem, uygulandığı alanı çok hızlı bir biçimde uygun hesaplar neticesinde korur. NFPA da tanımlı temiz gaz reaksiyon ve deşarj sürelerine uygun olarak tasarlandığında gerekli çağ ve basınç da sağlandığı takdirde yaklaşık 10 sn gibi kısacık bir zamanda görevini tamamlar.

Düşük basınç ile ve bir diğer etkin söndürücü gaz olan Azot ile çelik tanklarda veya silindirlerde muhafaza edilir. Sistem uygun norm ve standartlarda belirli uygun vana ve ekipmanlarla deşarj mekanizması aktive edilir.