Adresli Yangın Alarm Sistemi

Ayni çift kabloya çok sayıda detektör bağlandığından kablo miktarından büyük tasarruf sağlanmaktadır.

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinde teknolojik evrimin bugün geldiği nokta hem kontrol panellerinin, hem de sahada kullanılan detektör, modül ve butonların tamamen mikroişlemcili veya sabit adresli veya pinli adres atamalı olarak üretilmeleridir.

Bu gelişme yangın algılama ve uyarı sistemlerinde devrim olarak kabul edilmektedir.

Sadece adreslenebilir sistemlerde akıllı olan sadece panel iken, bu akıllılık daha da ileri götürülerek tüm aktif ve pasif saha elemanlarına dağıtılmıştır. Bu sistemlerle birlikte detektör, buton, siren, modul kavramı yeniden gündeme gelmiştir. Karar verme yetkisi butona detektörlere verilmiştir.

Bu sistemlerde panel kendisine bağlı elemanlarla hem yayın, hem de tarama yöntemini kullanarak haberleşir. Sahada kullanılan detektörler, modüller ve butonlar mikroişlemci kontrollü, elektronik veya pinli adreslenebilir ve panel üzerinden geçmişe dönük belleğe sahiptirler. Her bir detektör, modül ve butona ait geçmişe dönük, alarm veya arıza bilgileri belleklerinde saklayabilmektedirler.