Yiyecek – İçecek Üretim Tesisleri Yangın Söndürme Sistemi

Çiğ yiyecek üretim hattı, yan malzeme üretimi, işleme makineleri, hava filtreleri, pişirim davlumbazlar, elektrikli ekipmanlar.

Yiyecek ve içecek sektöründe çiğ gıda maddelerini işleyenler, yiyecek ve içecekleri üreten, paketleyen ve dağıtanlar dahil çok çeşitli prosesler yer almaktadır. Sektör artan maliyetlerle ve kalite kontrolüne ve hijyenik performansa olan yüksek taleple yüzleşmektedir. Kritik operasyon ve varlıklar yiyecek ve içecek üretim sürecinde yaşanabilecek felaketlerden korunmalıdır.

Büyük miktarlarda üretilen ince taneli gıda işleme süreçleri yüksek yangın riski teşkil etmektedir. Kusurlu makine parçaları, yabancı maddeler veya yüksek işletim sıcaklıkları mekanik ve pnömatik taşıma tesislerinde, filtrelerde, silolarda ve ambarlarda yangını ve toz patlamalarını tetikleyebilecek aşırı ısınmaya, kıvılcımlara veya yanan közlere neden olabilir.

Beasistem Mühendislik tarafından özel olarak dizayn edilen ve paslanmaz çelik kullanılarak yapılmış yangın söndürme sistemleri endüstrinin katı hijyen ve sağlık gerekliliklerini karşılarken işleme sürecini ve ekipmanlarını koruyacak şekilde tasarlanmaktadır.

Bekasistem Mühendislik tarafından dizayn edilen sistemlerin, kullanılması halinde üretimi durduran, üretilen ürünlerin bertaraf edilmesine gerek duyulacak durumlar oluşmaz. Ayrıca bu sistemler ekipmanlar, insanlar ve çevre için güvenlidir; bunları tesisteki hasara, kişilerin görebileceği hasara ve işlerin sekteye uğramasına karşı koruyabilir.