Hassas veriler ve Döküman Merkezleri Yangın Alarm ve Söndürme Sistemi

Özel imzalı belgeler, yazma eserler, esas araştırmalar, sözleşmeler, faturalar ve diğer hassas veriler.

Özel belgelerin, yazma eserlerin, ciddi tek nüsha araştırmaların ve kitapların saklandığı arşiv ve kütüphaneler iyi korunması gereken riskli yerler arasındadır. Bu belgelerin yüksek yangın yükü özellikle iyi tasarlanmış iyi hesaplanmış yangın güvenliği sisteminin uygulanmasını gerektirmektedir. Yangın güvenliği insanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra ticari kullanım için yeri doldurulamaz varlıkların veya kültür mirasımızın korunmasında önceliğe sahip olmalıdır.

İyi dizayn edilmemiş yanlış yangın söndürme sistemi tali hasara neden olabilir ve hatta korumaları beklenen varlıkları yok edebilir. Danışmanlar ve yangın uzmanları hızla ve etkili bir şekilde aktive olan ve korunan alanı doldurmayacak bir yangın söndürme sistemi talep etmektedir.

 Bekasistem Mühendislik tarafından dizayn edilen yangın söndürme sistemleri kapalı arşivler ve kritik bilgi depoları gibi varlıkları koruyacak veya sadece ana alanlarda toplam hacim dolduracak şekilde tasarlanabilir. Bu tür sistemler 10 ile 60  saniye aralığında yangın söndürme seviyelerine ulaşır ve böylece kolayca tutuşabilir, elektrikli ve alev alır sıvı yangınları daha büyük bir hasara yol açmadan çok önce durdurur. Hız ve etkinlik daha az hasara, minimal veri kaybına ve odada çalışan insanların yaralanma riskinin azaltılmasına neden olmaktadır. Bu tür sistemlerin bileşenleri elektriği iletmez, korosif ve toksik değildir. FPC bileşeni hem insan hem de çevre dostudur