karbondioksit ( CO2) gazlı söndürme sistemiDoğal bir gaz olan ve yüksek basınçlı silindirlerde likit sıvı durumda depolanan Karbondioksit, atmosferik basınçlarda renksiz, kokusuz ve yalıtkandır. İçinde bulunduğu her alana derhal nüfüz eder.

Karbondioksit , Yangını söndürme aşamasındaki İlk etkisi, risk alanındaki oksijen oranını absorbe ederek yanma reaksiyonunu durdurmasıdır. Oksijen oranı risk alanında % 10 seviyesine indiği takdirde yanma duracaktır.

Karbondioksit, ayrıca risk alanında oksijen oranını düşürmesinden sonra bir diğer etkisi risk alanı hacmini soğutmasıdır. Isı ortamda absorbe edilince ortamdaki sıcaklık düşecek ve yanma etkisi azalacaktır.
Karbondioksit söndürme sistemleri, ürün, marka bağımsız olarak dünya çapında kabul görmüş uluslarası NFPA normlarına göre tasarımı ve projelendirilmesi yapılmalıdır. Tek silindirli sistem veya silindir bataryası olarak da tasarlanabilir.Sistem ayrıca ilgili NFPA normları çerçevesinde otomatik boşaltma mekanizması veya manuel boşaltma tertibatı ile tasarlanmalıdır.

Mekanik ve Elektronik ekipmanlardan oluşan sistemin bütün parçaları özel olarak üretilmiş ve dizayn edilmiştir.Mekanik parçalar tamamen ve sadece karbondioksit için hidrolik hesaplar neticesinde özel olarak üretilmiştir.Elektronik ekipmanlar ise genel maksatlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiştir.

Sistem kullanıldığı takdirde bile tüm elemanlar tekrar gözden geçirilerek kullanımı uygun olanlar kalibre edildikten sonra tekrar kullanılabilir.

Tarafınız işletmesine tasarlanacak sistem için öncelikle yapılacak keşif neticesinde gerekli Karbondioksit gazı belirlenir. Daha sonra sistemin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli hidrolik tesisat ağı ve basınç hesapları yapılır.Olası felaket senaryosunda gerekli simulasyonlar ve 3 boyutlu çizimleri ile birlikte tarafınıza sahip olacağınız sistemin öncelikli izometrik çizimleri tarafınıza sunulur.