fm-200 silindiri


 50 , 100 , 150 , 200 lire hacimli 1500 - 200 bar test basıncına göre dayanıklı , DOT malzeme kurallarına uygun , ASME ve UL imalat yönergelerine göre yapılmış temiz gazlı söndürme sistem silindirleri imalat portföyümüzdedir.

Gaz tahliye için gaz çıkış kısmına istenilen ölçüde manşon veya diş açılabilmektedir.

Tüplerin üzerine operasyon basınç, test basınç , imal tarihi, ilgili standart numaraları, bir sonraki kontrol tarihi imalatçı bilgilerimiz, vs.. plaket olarak kaynaklanmaktadır.

İstenildiği takdirde tüplerin iç yüzeyi sıvanabilmektedir.

 

50 litrelik UL  ve DOT uyumlu tank

200 litrelik UL  ve DOT uyumlu tank