değerler ve felsefemiz

2000 yılındaki oluşumun ardından mevcut potansiyel ticari yükü ve uluslararası gereklilikten ötürü 2005 yılında kurumsallaşmasından bu yana BEKASİSTEM MÜHENDİSLİK, hem kendi değişimine hem de dünyadaki yeni yangın güvenlik mühendisliği gelişmelerine tepki veren bir misyon bildirisine sahiptir.

"Ulusal değerlerin korunması", "Milli ekonomik katkı", "İnsan kaynaklarına öncelik", "Yurtdışına bağlılığın azaltılması" gibi.

 2005'li yıllarda misyon bildirimizi; büyüyen küresel operasyonlara, dünya ekonomisindeki hızlı değişimlere ve sağlam rakiplerin yarattığı rekabete ayak uydurmak için değiştirdik.

Yönetim Felsefemiz

"İnsan kaynaklarımızı ve yaratıcı çözümlerimizi, performanslı projeleri ve hizmetleri oluşturmaya, dolayısıyla ulusal değerlerimize sahip sanayimizi ve endüstrimizi yangın güvenliği açısından daha iyi ve daha güvenilir olmaya adayacağız."

Yönetim felsefemiz, müşterilerimizin başarısına ve güvenliğine doğrudan katkıda bulunmak için güçlü kararlılığımızı temsil etmektedir. Çalışanlarımızın yeteneği, yaratıcılığı ve kararlılığı çabalarımızın temel etkenleridir. Projelere gerçekçi bakış açımız ile attığımız adımlar, çözüme ulaştığımız her sektörde daha yüksek yangın güvenliği standartlarını elde etmek için sınırsız olasılıklar sunmaktadır.

BEKASİSTEM MÜHENDİSLİK olarak, topluma ve ulusal sınırlarımızın dışındaki insanların karşılıklı refahına yapmış olduğumuz katkıların başarısının, şirketi gerçekte nasıl yönettiğimize bağlı olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz; çözüme ulaştırdığımız projeler ile birlikte geleceği yaratmaktır.